Read in Sinhala Read in English Read in Tamil
            LEN Radio   |   Len Video   |   Len Forum  
 
   
 

 
cvudOHf Wodk .S;h'''
^,xld B ksia -2013'foie'16" m'j'11'30&

fld weg fjkqjg uq;= weg je,d
- kefjkd ,iaik n,mkaflda
fldkao fldfka uq;= weg ,sh,d,d
- jefkkd j,s.h n,mkaflda
fld uqfka ysi ui irej;a
- hia lshd,d kgmkaflda
fldlal jqk;a fudl fllal jqk;a fudl
- lefvkd l=h .ekmkaflda

w.af.da yuia m;a;riaid
fcfGda yuia leurdiaid
fifGda yuia ,emafgdmiaid
iuhx;s ud fkdaks - lal iSfka ienEjqfkda'''

urdKavqfjka nrys; jdyk n,m;% ,nd.;a cvudOHfka 91 fokdf.a iy ,emafgdma ,nd .;a cvudOHfka 496 fokdf.a Wodk .S;h wka;cd,fha fufia ,shd ;enQ j.hs''''
-i|rejka-
fuu m%jD;a;s fiajdj Tn fj; fkdf,a ,ndkako ta fjkqfjka wmg houla ug isf ta i|yd odhl ug Tn;a leu;sk wm lD;{ fjuq' zfvdfkaIkaZ hkak la,sla lrkak- l;D
 
 
This Article Viewers ( 3365 )    |   E-Mail This Article    |    Print This Article